Dokumenty do pobrania

 

Załącznik do wniosku

Zaświadczenie lekarskie

Karta oceny świadczeniodawcy - Skala Barthela

Wywiad pielęgniarski

Część 2

Część 4

Zgoda i oświadczenie pacjenta

Skierowanie

Oświadczenie - odpłatność

Zaświadczenie - ocena skóry

Oświadczenie Praw Pacjenta

Dodatkowe informacje dla zakładu

Karta oceny stanu samoobsługi pacjenta

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

 
 
Zapamiętaj mnie (90 dni)