UWAGA - TRYB ROZSZERZONEJ DIAGNOSTYKI


Witamy na stronie internetowej Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr
Św. Jadwigi w Katowicach - Załężu

Podcast "Kiedy powstały kościoły"

Podcast "Modlitwa w drodze"

Wiadomości

Dominikanie.pl
czytaj więcej

Serdecznie zapraszamy na nową stronę Dominikanie.pl - 'katolickiego Netflixa'. Można tam znaleźć wiele ciekawych artykułów oraz filmów w wielu kategoriach - od liturgicznych po kulinarne. 

 

 

 

Z życia zakładu
czytaj więcej

Fundacja Biedronki sfinansowała produkty potrzebne do przygotowania świątecznych prezentów dla naszych Podopiecznych. Dzięki udziałowi w programie „Radosne Święta z Fundacją Biedronki „Święty Mikołaj” odwiedził w tym roku naszych Pacjentów. Dziękujemy bardzo za okazane serce i pomoc.

 

ZOL grant
czytaj więcej

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi w Katowicach-Załężu przy ul. Gliwickiej 78 w ramach współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zawarł umowę o powierzenie grantu Covid-19 która opiewa na środki Unii Europejskiej w kwocie: 178.582,21.


Środki te pozwolą na profilaktykę i walkę z pandemią.


Projekt zakłada wsparcie dla personelu opieki długoterminowej. Zostanie im wypłacony grant z tytułu ograniczenia pracy do jednego miejsca.
W ramach umowy zakupione zostaną środki ochrony indywidualnej oraz płyny i żele do dezynfekcji rąk i powierzchni.

Wsparcie dla ZOL
czytaj więcej

Zachęcamy Państwa do finansowego i rzeczowego wsparcia Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi w Katowicach-Załężu

 

Ofiarodawców prosimy o wpłaty na konto Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi:

 

Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi Prowincja

ul. Leopolda 1-3

40-210 Katowice

 

Numer rachunku: 43 1020 2313 0000 3602 0113 7603

 

Tytułem: Na działalność charytatywno-opiekuńczą z przeznaczeniem na ZOL w Załężu

 

Dziękujemy za wszelki dar serca.

 

  

Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą  - przysługuje im odrębna ulga z racji darowizn. Wynika z ustaw regulujących stosunek Państwa do poszczególnych kościołów. Darowizny te wpisuje się do załącznika PIT/0 w części B, wierszu 2 'Darowizny wynikające z odrębnych ustaw'.

 

Jaka działalność?

Działalność charytatywno-opiekuńcza Kościoła obejmuje w szczególności:

  • prowadzenie zakładów dla sierot, starców, osób upośledzonych fizycznie lub umysłowo oraz innych kategorii osób potrzebujących opieki, 
  • prowadzenie szpitali i innych zakładów leczniczych, aptek,
  • organizowanie pomocy w zakresie ochrony macierzyństwa, 
  • organizowanie pomocy sierotom, osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi i epidemiami, ofiarom wojennym, znajdującym się w trudnym położeniu materialnym lub zdrowotnym rodzinom i osobom, w tym pozbawionym wolności,
  • prowadzenie żłobków, ochronek, burs i schronisk, 
  • udzielanie pomocy w zapewnieniu wypoczynku dzieciom i młodzieży znajdującym się w potrzebie.

 

Ile można odliczyć?

W przypadku kościoła katolickiego (oraz szeregu innych) darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą przekazane kościelnej osobie prawnej (np. parafii) odlicza się od dochodu w pełnej wysokości. 

 

Udokumentowanie

Wymagane jest pokwitowanie odbioru darowizny oraz w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny - sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność.  Jeżeli przedmiotem darowizny są pieniądze, to wymagany jest dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokument, z którego wynika wartość przekazanej darowizny oraz dane identyfikujące darczyńcę (jego dane personalne i adresowe) wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

 

 
 

Biblia Audio
czytaj więcej

 Zachęcamy do oglądania przekazu internetowego na żywo z miejsc modliwy na całym świecie - ZOBACZ

a także słuchania Pisma Świętego w formie audio - BIBLIA SUPERPRODUKCJA - Aktualnie można już słuchać pierwszych ksiąg Starego Testamentu.

 

Jesteś naszym 4 gościem dzisiaj

Jesteś naszym 433 gościem w tygodniu

Jesteś naszym 225553 gościem

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Zakład Opiekuńczo - Leczniczy, siedziba: 40-854 Katowice, ul. Gliwicka 78.