Witamy na stronie internetowej Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi w Katowicach - Załężu 

 

 

 Informacje religijne

 

 

 

  Aktualności

 

Dominikanie.pl

Serdecznie zapraszamy na nową stronę Dominikanie.pl - 'katolickiego Netflixa'. Można tam znaleźć wiele ciekawych artykułów oraz filmów w wielu kategoriach - od liturgicznych po kulinarne. 

 

 

 


ZOL grant

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi w Katowicach-Załężu przy ul. Gliwickiej 78 w ramach współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zawarł umowę o powierzenie grantu Covid-19 która opiewa na środki Unii Europejskiej w kwocie: 178.582,21.


Środki te pozwolą na profilaktykę i walkę z pandemią.


Projekt zakłada wsparcie dla personelu opieki długoterminowej. Zostanie im wypłacony grant z tytułu ograniczenia pracy do jednego miejsca.
W ramach umowy zakupione zostaną środki ochrony indywidualnej oraz płyny i żele do dezynfekcji rąk i powierzchni.


Dominikanie.pl

Serdecznie zapraszamy na nową stronę Dominikanie.pl - 'katolickiego Netflixa'. Można tam znaleźć wiele ciekawych artykułów oraz filmów w wielu kategoriach - od liturgicznych po kulinarne. 

 

 


Wsparcie dla ZOL

Zachęcamy Państwa do finansowego i rzeczowego wsparcia Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi w Katowicach-Załężu

 

Ofiarodawców prosimy o wpłaty na konto Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi:

 

Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi Prowincja

ul. Leopolda 1-3

40-210 Katowice

 

Numer rachunku: 43 1020 2313 0000 3602 0113 7603

 

Tytułem: Na działalność charytatywno-opiekuńczą z przeznaczeniem na ZOL w Załężu

 

Dziękujemy za wszelki dar serca. 

 

  

Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą  - przysługuje im odrębna ulga z racji darowizn. Wynika z ustaw regulujących stosunek Państwa do poszczególnych kościołów. Darowizny te wpisuje się do załącznika PIT/0 w części B, wierszu 2 'Darowizny wynikające z odrębnych ustaw'.

 

Jaka działalność?

Działalność charytatywno-opiekuńcza Kościoła obejmuje w szczególności:

 • prowadzenie zakładów dla sierot, starców, osób upośledzonych fizycznie lub umysłowo oraz innych kategorii osób potrzebujących opieki, 
 • prowadzenie szpitali i innych zakładów leczniczych, aptek,
 • organizowanie pomocy w zakresie ochrony macierzyństwa, 
 • organizowanie pomocy sierotom, osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi i epidemiami, ofiarom wojennym, znajdującym się w trudnym położeniu materialnym lub zdrowotnym rodzinom i osobom, w tym pozbawionym wolności,
 • prowadzenie żłobków, ochronek, burs i schronisk, 
 • udzielanie pomocy w zapewnieniu wypoczynku dzieciom i młodzieży znajdującym się w potrzebie.

 

Ile można odliczyć?

W przypadku kościoła katolickiego (oraz szeregu innych) darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą przekazane kościelnej osobie prawnej (np. parafii) odlicza się od dochodu w pełnej wysokości. 

 

Udokumentowanie

Wymagane jest pokwitowanie odbioru darowizny oraz w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny - sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność.  Jeżeli przedmiotem darowizny są pieniądze, to wymagany jest dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokument, z którego wynika wartość przekazanej darowizny oraz dane identyfikujące darczyńcę (jego dane personalne i adresowe) wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.


Biblia Audio

 Zachęcamy do oglądania przekazu internetowego na żywo z miejsc modliwy na całym świecie - ZOBACZ

a także słuchania Pisma Świętego w formie audio - BIBLIA SUPERPRODUKCJA - Aktualnie można już słuchać pierwszych ksiąg Starego Testamentu.

 

 

 

POSŁUCHAJ


Codzienna Modlitwa

Dzięki serwisowi Modlitwa w drodze, możesz każdego dnia przeżyć kilka minut skupienia w swoim zabieganym życiu. Słuchaj Słowa Bożego, módl się nim i wprowadzaj je w życie.

Propozycja modlitwy jest zachętą dla wszystkich – tych zaznajomionych z różnymi formami modlitwy, jak i tych niespecjalnie praktykujących. Nagranie ma charakter krótkiej medytacji prowadzonej lub też rozważania, mającego prowadzić do refleksji osobistej.

 


Plan dnia

 • 06.00 – 07.30 - Wstawanie i poranna toaleta
 • 07.30 – 07.45 - Spotkanie podopiecznych z kapłanem w kaplicy i na oddziałach, Komunia święta, krótkie dziękczynienie
 • 08.00 – 09.00 - Śniadanie
 • 09.00 – 11.30 - Zabiegi i zajęcia rehabilitacyjne, kulturalno – rekreacyjne oraz terapia zajęciowa
 • 11.30 – 12.30 - Obiad
 • 12.30 – 17.00 - Zajęcia kulturalno-rekreacyjne
 • 14.00 – 14.30 - Podwieczorek
 • 17.00 – 18.00 - Kolacja
 • 18.00 – 21.00 - Toaleta wieczorna, oglądanie tv, słuchanie radia, rozmowy
 • 21.00 – 06.00 - Cisza nocna

Informacje dla odwiedzających

 

Uprzejmie prosimy, aby NIE PRZYNOSIĆ naszym pacjentkom słodyczy oraz produktów niewskazanych dla cukrzyków. Zapewniamy, że nasze pacjentki są na odpowiednio zbilansowanej diecie, otrzymując 4 posiłki dziennie.

 

Nawet jeśli odwiedzana przez Państwa osoba nie musi stosować diety cukrzycowej, prosimy ograniczyć się do ilości, jakie pacjentki mogą spożyć w Państwa obecności, ponieważ bardzo często podopieczne częstują się nawzajem, nieświadomie wyrządzając sobie krzywdę.

 

 

         Możliwe powikłania cukrzycy:

 • utrata wzroku
 • niewydolność nerek
 • choroba wieńcowa i zawał serca
 • neuroterapia i stopa cukrzycowa
 • udar mózgu

Konsekwencje otyłości:

 • nadciśnienie
 • niewydolność serca
 • cukrzyca
 • niewydolność układu oddechowego
 • udar mózgu
 • choroby kostno – stawowe

 


Liturgia


2021-06-23, Środa, Rok B, I
Rdz 15, 1-12. 17-18
Ps 105 (104), 1-2. 3-4. 6-7. 8-9 (R.: por. 8a)
J 15, 4a. 5b
Mt 7, 15-20
2021-06-24, Czwartek, Rok B, I, Uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela
Łk 1, 5-17
Jr 1, 4-10
Ps 71, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab i 17 (R.: por. 6b)
1 P 1, 8-12
J 1, 7; Łk 1, 17
Łk 1, 5-17
2021-06-25, Piątek, Rok B, I
Rdz 17, 1. 9-10. 15-22
Ps 128 (127), 1b-2. 3. 4-5 (R.: 1b)
Por. Mt 8, 17
Mt 8, 1-4


LinkiJesteś naszym 34 gościem dzisiaj.

Jesteś naszym 213 gościem w tym tygodniu

Jesteś naszym 122975 gościem


Zapamiętaj mnie (90 dni)