Dokumenty do pobrania

 

Regulamin warunków przyjęcia i udzielania świadczeń

Zał. nr 1 - wniosek

Zał. nr 2 - wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie

Zał. nr 3 - skierowanie

Zał. nr 4 - skala Barthel

Zał. nr 5 - oświadczenie o odpłatności

Zał. nr 6 - Zaświadczenie lekarza psychiatry

Zapamiętaj mnie (90 dni)