O zakładzie 

 

 

 

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi w Katowicach - Załężu posiada już ponad 100 - letnią historię. Obecnie jest to niepubliczny zakład opieki zdrowotnej o profilu ogólnym dla przewlekle chorych i niepełnosprawnych. 

CEL ZAKŁADU

 

Celem Zakładu zgodnie ze Statutem jest całodobowa opieka i leczenie osób, które ze względu na zły stan zdrowia i trudną sytuację rodzinną nie mogą przebywać w swoim środowisku domowym. Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych obejmuje swoim zakresem pielęgnację i rehabilitację. 

 

Zakład realizuje usługi w ramach umowy ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ.


 

DO ZAKŁADU PRZYJMOWANE SĄ TYLKO KOBIETY.

 

Zakładem kieruje Siostra Dyrektor, która jest odpowiedzialna za całokształt działalności oraz odpowiedni dobór kadry pełniącej rolę opiekuńczo - leczniczą.

 

 

 

Personel medyczny:

 

 • lekarze interniści

 • lekarz psychiatra

 • pielęgniarki

 • opiekunki medyczne

 • rehabilitantki

 • terapeutki zajęciowe
 • logopeda

 • psycholog

 • farmaceuta

 

Pracownicy obsługi:

 

 • salowe

 • kucharki, pomoce kuchenne

 • krawcowa

 • obsługa pralni

 • sprzątaczka

 • konserwatorzy

 

Pracownicy administracji:

 

 • dyrektor
 • księgowa

 • sekretarka

 • magazynierka

Zapamiętaj mnie (90 dni)