Kogo przyjmujemy

Do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi przyjmowane są kobiety ze schorzeniami fizycznymi, somatycznymi jak również z demencją starczą, z różnymi rozpoznaniami chorobowymi m.in.:

 • choroba Parkinsona,
 • choroba Alzheimera,
 • osteoporoza,
 • stwardnienie rozsiane,
 • stany po skomplikowanych złamaniach, urazach,
 • trudno gojące się rany,
 • uogólniona i nieokreślona miażdżyca,
 • następstwa udaru,
 • miażdżyca tętnic mózgowych,
 • cukrzyca insulinozależna,
 • otępienie naczyniowe,
 • dychawica oskrzelowa,
 • choroba zwyrodnieniowa stawów,
 • reumatoidalne zapalenie stawów,
 • porażenie połowicze nieokreślone i inne.


Dodatkowo lekarz kierujący dokonuje oceny stanu pacjenta w oparciu o skalę Barthela od
 5 do 40 punktów. Zgodnie z ustawą o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym skierowanie do zakładu wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz innego zakładu opieki zdrowotnej realizującego umowę z NFZ.

 

Pensjonariuszkami są osoby, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozy, leczenia operacyjnego i nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stopień niepełnosprawności wymagają stałej opieki i rehabilitacji.

 

RODZINY I BLISCY MAJĄ MOŻLIWOŚĆ  ODWIEDZANIA PACJENTEK-

odwiedziny za szybą  

 

 

Dokumenty do pobrania – według dokumentów zamieszczonych na aktualnej stronie internetowej.

   
Zapamiętaj mnie (90 dni)