Rehabilitacja

 

Rehabilitacja osób starszych jest działaniem mającym na celu jak najdłuższe utrzymanie sprawności fizycznej, co poprawia komfort życia codziennego, natomiast u osób, które taką sprawność utraciły, polega na jej przywróceniu w stopniu możliwie najwyższym, na jaki pozwala obecny stan ich zdrowia. Rehabilitacją w ZOL objęta jest każda podopieczna po wcześniejszej konsultacji medycznej. Za realizację zleceń lekarskich odpowiedzialna jest wyspecjalizowana kadra fizjoterapeutów.

 

 

 

Zabiegi lecznicze obejmują:

 

1. Kinezyterapie

(leczenie ruchem)

1) codzienna gimnastyka grupowa,

2) ćwiczenia indywidualne

a) bierne przyłóżkowe,

b) bierne na sali rehabilitacyjnej,

c) czynno-bierne,

d) czynne wspomagane,

e) czynne,

f) czynne z oporem,

3) pionizacja,

4) nauka chodu.

2. Fizykoterapię:

1) prądolecznictwo,

2) wodolecznictwo,

3) światłolecznictwo,

4) inhalacje.

3. Masaż

 

 

W obiekcie znajduje się sala rehabilitacyjna wyposażona w:

 

 • UGUL (Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego),

 • PUR (Przyłóżkowe Urządzenie Rehabilitacyjne),

 • fotel masujący,

 • rotory kończyn dolnych,

 • rotory kończyn górnych,

 • laser,

 • stolik do ćwiczeń manualnych,

 • aparat Sonoter Plus (jonoforeza, ultradźwięki, jonofonoforeza),

 • lampa Sollux,

 • lampy BIOPTRON,

 • wirówki kończyn dolnych,

 • inhalatory,

 • drobny sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny pomocny przy usprawnianiu podopiecznych.

 

w/w ćwiczenia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku, natomiast zabiegi fizykalne w zależności od zleceń lekarskich.

   
Zapamiętaj mnie (90 dni)