Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna jest jednym z ważnych elementów rehabilitacji osób starszych przebywających w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi. Skierowana jest głównie do osób z problemami neurologicznymi (udary, wylewy).

 

Logopeda zaczyna pracę od zdiagnozowania pacjenta. Koncentrując się na zachowanych funkcjach językowych i poznawczych, planuje terapię, której głównymi celami są:

 

  • odbudowa funkcji poznawczych,

  • odbudowa funkcji językowych i komunikacyjnych.

 

W czasie programowania terapii brany jest pod uwagę stan zdrowia pacjetna – rodzaje występujących urazów i/lub schorzeń towarzyszących, indywidualne upodobania, zainteresowania i preferencje, do czego dobierane są odpowiednie materiały (teksty, ilustrację, układanki itd.).

 

Logopeda współpracuje z psychologiem, fizjoterapeutami, terapeutami zajęciowymi, opiekunkami, lekarzami oraz pielęgniarkami. Do współpracy zachęca rodziny i bliskich osób chorych.

   
Zapamiętaj mnie (90 dni)