Terapia psychologiczna

 

Terapia psychologiczna osób starszych zajmuje ważne miejsce w działaniach rehabilitacyjnych. Obejmuje ona szereg różnorodnych działań, dostosowanych do indywidualnych potrzeb pacjentek.

 

Podczas pierwszych spotkań z pacjentką psycholog stara się poznać jej aktualną sytuację życiową, zdiagnozować stan funkcji poznawczych oraz ocenić stan emocjonalny. Stara się także określić aktualne potrzeby i możliwe trudności, jakie może napotkać podopieczna w nowej dla niej sytuacji – sytuacji osoby chorej, zależnej od innych.

 

Działania podejmowane przez psychologa w zakładzie opiekuńczo – leczniczym obejmują:

 

  • diagnostykę psychologiczną,

  • terapię indywidualną,

  • terapię grupową,

  • wsparcie pacjentów i ich rodzin,

  • rehabilitację funkcji poznawczych i komunikacyjnych takich jak pamięć, koncentracja czy sprawność myślenia.

 

Celem terapii psychologicznej realizowanej w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi jest poprawa codziennego funkcjonowania, utrzymanie i usprawnienie funkcji poznawczych, a także pozytywne oddziaływanie na sferę emocjonalną pacjentek. Kontakt z pacjentką zależy od stanu zdrowia chorej i może się odbywać zarówno przy łóżku chorej, jak i w świetlicy a także w ogrodzie lub gabinecie.

 

Psycholog ściśle współpracuje z logopedą, fizjoterapeutami, terapeutami zajęciowymi, lekarzami, pielęgniarkami oraz opiekunkami. 

   

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)