Terapia zajęciowa

 

Terapia zajęciowa jest ważnym elementem pracy z osobami starszymi, przebywającymi w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr św. JadwigiDziałania odbywają się głównie w zakresie postępowania wspierająco – aktywizującego. Ich celem jest podtrzymanie sprawności psychofizycznej oraz wspomaganie rehabilitacji, zwłaszcza u osób po różnego rodzaju urazach. Zajęcia w ramach terapii są bardzo urozmaicone, przygotowane przez wykwalifikowanych specjalistów.

 

Realizacja zajęć odbywa się przy uwzględnieniu dwóch podstawowych zasad:

 

 • indywidualnego dostosowania programu do potrzeb i możliwości uczestników,

 • stopniowania trudności, czyli przechodzenia od zajęć najprostszych do bardziej skomplikowanych w miarę postępu terapii.

W pracowni / świetlicy uczestnicy mają szansę wyrażania własnych emocji, przeżyć. Mają możliwość indywidualnego tworzenia i swobodnego eksperymentowania w zakresie środków wyrazu plastycznego. Dobór technik, materiałów i narzędzi uwzględnia psychofizyczne możliwości oraz wcześniej nabyte umiejętności techniczne. Nasze pacjentki mają możliwość uczestniczenia w terapii zajęciowej codziennie. Udział jest dobrowolny – panie wybierają rodzaj aktywności (indywidualny lub grupowy) oraz jej częstotliwość w zależności od potrzeb.

 

W tym wyborze pomocą służą nasi specjaliści, którzy proponują różne rodzaje terapii zajęciowej:

 

 • ergoterapia (wykorzystywania elementów pracy i rekreacji jako środków terapeutycznych),

 • arteterapia (leczenie przez sztukę, tworzenie i obcowanie z nią),

 • biblioterapia (terapia z wykorzystaniem materiałów czytelniczych),

 • choreoterapia (wykorzystanie elementów tańca i ruchu),

 • dramatoterapia (wykorzystujące elementy teatru i dramy),

 • elementy muzykoterapii (poprawa funkcjonowania osób poprzez muzykę),

 • poezjoterapia (obcowanie z poezją),

 • estetoterapia (terapia poprzez kontakt z przyrodą i pięknem),

 • ludoterapia (wykorzystanie gier i zabaw),

 • aromatoterapia (wykorzystanie olejków eterycznych i zapachów),
 • elementy muzykoterapii,
 • zajęcia relaksacyjne.

W naszym zakładzie regularnie organizowane są rozmaite wydarzenia, takie jak Bal Karnawałowy, Bal Andrzejkowy, kolędowanie, biesiadowanie, czy też wspólne grillowanie. Pacjentki bardzo chętnie biorą udział w przygotowaniu i wystawieniu przedstawień teatralnych. Na wszystkich imprezach mile widziane są rodziny i bliscy pacjentek. Nasza świetlica zaopatrzona jest w różnorodne materiały plastyczne. Dysponujemy także sprzętem audiowizualnym. Pacjentki mają również dostęp do prasy oraz do książek, wypożyczanych na bieżąco z pobliskiej biblioteki, zgodnie z życzeniem.

   
Zapamiętaj mnie (90 dni)