Tryb i warunki przyjęcia

  1. Wniosek – odebrany z zakładu wypełniają: lekarz rodzinny i pielęgniarka środowiskowa,
  2. Wymagany jest przedostatni odcinek emerytury i/lub decyzja ZUS,
  3. Wymagane jest złożenie kompletnej dokumentacji do zakładu celem wpisu do księgi oczekujących.

 

Zgodnie z procedurą określoną w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.12.1998r. w sprawie sposobu i trybu kierowania do zakładów opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tym zakładzie.

   
Zapamiętaj mnie (90 dni)